May 19, 2024

Mga Pabula

Ang mga Pabula ay nag lalarawan ng mga kwento na ang karakter na ginagamit ay mga Hayop. Nagbibigay ito ng aral sa mga kabataan para magsilbing gabay sa mabubuting asal.

Ang Duwag na Paniki (Buod ng Pabula)

Kakainin na sana ng Leon ang kanyang biktima, ngunit inagaw ng Agila ang pagkain. Galit na galit ang Leon, kaya ...

Ang Biik at ang mga Tupa [Buod ng Pabula]

Isang may katigasan ang ulong Biik ang inis na inis sapagkat lagi na lang siyang nasa kulungan. Naiinggit siya sa ...

Ang Kabayo na nagdamit Leon [Buod ng Pabula]

Noong unang panahon ay may isang Kabayo ang labis na naiingit sa pinakamabangis na hayop sa gubat ang Leon. "Mabilis ...