May 18, 2024

Ang Mabait na Samaritano (Buod)

Isang lalaki ang naglakbay mula Jerusalem patungong Jerico. Sa daan ay hinarang siya, pinagnakawan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos wala nang buhay ng masasamang loob.

Sa paglipas ng oras ay may napadaan sa nakahandusay na lalaki.

Isang pari ang napadaan kung saan nakahandusay ang lalaki. Ngunit nang makita niya ang lalaki, sa kabilang gilid ng daan siya lumakad.

Ganito rin ang ginawa ng isang napadaang Levite.

Isang Samaritanong naglalakbay ang napadaan at nang makita nito ang lalaki ay nakadama ito ng labis na pagkaawa. Nilapitan niya ang lalaki at tinulungan ito. Pinahiran niya ng langis at alak ang mga sugat ng lalaki at saka binendahan. Pagkatapos ay isinakay niya ito sa kanyang kabayo at dinala sa isang hotel kung saan niya inalagaan ang wala pa ring malay na lalaki.

Kinabukasan, bago umalis ang Samaritano ay binigyan niya ng dalawang pilak ang namamahala sa hotel at ipinagbiling alagaan ang lalaki.

“Alagaan mo siya at sa pagbabalik ko ay babayaran ko ang lahat ng magagastos mo sa kanya.”

Aral sa Parabula ng Mabait na Samaritano (The good Samaritan)

Mahalin ang kapwa gaya ng pag mamahal sa sarili. Ang tunay na kaugalian ng isang tao ay lumalabas sa panahon ng krisis.

One thought on “Ang Mabait na Samaritano (Buod)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *