April 14, 2024

Ano ang Parabula sa Literaturang Pilipino?

Ang Parabula ay isang maikli, simpleng kuwento na gumagamit ng pang-araw-araw na sitwasyon upang ilarawan ang isang moral o espirituwal na aral. Ang mga talinghaga ay kadalasang ginagamit upang magturo ng mga prinsipyong etikal, moral, o relihiyon at karaniwang paraan ng pagkukuwento sa maraming kultura at relihiyon.

Ang layunin ng isang parabula ay tulungan ang nakikinig o mambabasa na maunawaan ang isang kumplikado o abstract na ideya sa pamamagitan ng paglalahad nito sa isang kongkreto, maiuugnay na paraan. Madalas nilang kinasasangkutan ang mga tauhan na nahaharap sa isang problema o desisyon at dapat gumawa ng isang pagpipilian na sumasalamin sa aralin na itinuturo. Ang mga talinghaga ay matatagpuan sa maraming relihiyosong teksto, kabilang ang Bibliya, ang Quran, at ang mga turo ng Buddha.

Kabilang sa ilang tanyag na talinghaga ang “The Good Samaritan” at “The Prodigal Son” mula sa Bibliya, gayundin ang “The Mustard Seed” at “The Lost Sheep” mula sa mga turo ng Buddha.

Ano ang mga bahagi ng isang Parabula o Parable na kwento?

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga bahagi ng isang parabula o ng parable:

 1. Pangunahing tauhan o karakter

Ito ay ang bida o pangunahing karakter sa kwento na mayroong pangalan o pagkakakilanlan. Karaniwang ginagamit ng manunulat ang pangunahing tauhan upang magpakita ng magandang halimbawa o magbigay ng aral sa mga mambabasa.

  2. Setting

  Ito ay tumutukoy sa lugar at oras kung saan naganap ang kwento. Karaniwang ginagamit ng manunulat ang setting upang bigyan ng kahulugan ang kuwento at makatulong sa pagpapakita ng simbolismo.

  3. Plot o kuwento

  Ito ang pangunahing takbo ng kwento o ang naganap na mga pangyayari. Karaniwang ang plot ay naglalaman ng isang suliranin o pagsubok na kinakaharap ng pangunahing tauhan, at kung paano niya ito nalampasan.

  4. Talinghaga

  Ito ay isang uri ng pananalita na ginagamit upang magbigay ng kahulugan sa isang abstraktong konsepto o ideya sa paraang mas konkretong maiintindihan ng mga mambabasa. Karaniwang ginagamit ang mga talinghaga sa parable upang magbigay ng kahulugan sa mga aral o moralidad na nakapaloob sa kwento.

  5. Aral

  Ito ay ang kabuuan ng aral o kahulugan na nais iparating ng manunulat sa kanyang mga mambabasa. Karaniwan nang magbibigay ng payo o tagubilin ang manunulat upang matutunan ng mga mambabasa ang mga aral na nakapaloob sa kwento.

  Narito ang mga halimbawa ng parabula sa Philgizmo.com

  Ang Maghahasik (Buod)

  Ang Mabait na Samaritano (Buod)

  Ang Alibughang Anak (Buod)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *