May 18, 2024

Outpatient Benefits ng Philhealth

Ang “outpatient” sa PhilHealth ay tumutukoy sa mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa mga pasyente na hindi nangangailangan ng hospital confinement o pagkakaroon ng pasyente sa loob ng ospital. Ito ay mga medikal na serbisyo o proseso na maaaring isagawa sa mga klinika, opisina ng doktor, o iba pang outpatient facilities.

Ang mga outpatient services na sakop ng PhilHealth ay maaaring maglaman ng sumusunod:

  1. Pangkonsulta o Doktor: Ito ay nagpapahintulot sa mga pasyente na kumonsulta sa mga akreditadong doktor o mga klinika para sa mga pangunahing medikal na pangangailangan, konsultasyon, o pagsusuri ng kalusugan.
  2. Pagsusuri sa Laboratoryo: Ito ay kinabibilangan ng mga pagsusuri ng dugo, urinalysis, biopsy, x-ray, ultrasound, at iba pang mga medikal na pagsusuri na maaaring kailanganin para sa diagnosis o pagsubaybay sa kondisyon ng pasyente.
  3. Dental Services: Maaari ring kasama ang mga dental procedures tulad ng pagsusuri, paglinis, pagtanggal ng ngipin, at iba pang mga dental treatment na hindi nangangailangan ng ospital confinement.
  4. Mga Medikal na Proseso o Operasyon: Ito ay mga prosesong isinasagawa sa outpatient setting tulad ng minor surgeries, biopsies, endoscopy, colonoscopy, at iba pang mga medikal na proseso na hindi nangangailangan ng pasyente na manatili sa ospital matapos ang operasyon.
  5. Mga Gamot: Maaaring saklaw rin ng outpatient benefits ang ilang mga gamot na ibinibigay sa mga pasyente para sa outpatient treatment o maintenance.

Mahalaga rin na tandaan na ang mga outpatient benefits ng PhilHealth ay may mga kondisyon at limitasyon na maaaring mag-apply. Upang malaman ang eksaktong sakop at mga benepisyo na maaaring makuha, maaaring kumunsulta sa PhilHealth o bisitahin ang kanilang opisyal na website.

Ang halaga ng outpatient benefits ng PhilHealth ay maaaring mag-iba depende sa uri ng serbisyo o proseso na kinakailangan ng pasyente. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga halimbawa ng mga benepisyo at karampatang halaga na maaaring ibinibigay ng PhilHealth:

  1. Consultation: Ang PhilHealth ay nagbibigay ng fixed amount na reimburso para sa mga pangkonsulta sa mga akreditadong doktor o mga klinika. Sa kasalukuyan, ang halagang ito ay nasa paligid ng PHP 1,000 hanggang PHP 1,500, depende sa kategorya ng miyembro (tulad ng Direct Contributor, Indigent, Sponsored, etc.).
  2. Laboratory Tests: Para sa mga pagsusuri sa laboratoryo, ang PhilHealth ay nagbibigay ng fixed amount na halaga, tulad ng PHP 200 hanggang PHP 3,000, depende sa uri ng pagsusuri na isinasagawa.
  3. Radiology Procedures: Ang mga prosedurang radiology tulad ng X-ray, ultrasound, CT scan, at MRI ay may karampatang halagang ibinibigay ng PhilHealth, na maaaring nasa PHP 400 hanggang PHP 6,000, depende sa uri ng proseso.
  4. Medications: Ang mga benepisyo para sa mga gamot ay maaaring ibinibigay bilang discount o reimbursement depende sa uri at klasipikasyon ng gamot. Ang halagang ito ay maaaring maging 50% hanggang 90% ng presyo ng gamot.
  5. Outpatient Procedures: Ang halaga ng benepisyo para sa mga outpatient procedures, tulad ng minor surgeries o dental procedures, ay maaaring mag-iba depende sa uri ng proseso at klasipikasyon ng miyembro.

Mahalaga rin na tandaan na ang mga halagang nabanggit ay mga halimbawa lamang at maaaring mag-iba depende sa kasalukuyang patakaran at mga update ng PhilHealth. Para sa eksaktong impormasyon tungkol sa mga outpatient benefits at mga kaukulang halaga, maaari kang makipag-ugnayan sa PhilHealth o bisitahin ang kanilang opisyal na website.

Sa website ng Philhealth ay makikita ang iba pang Benefits sa Outpatient.

1. Day Surgeries (Ambulatory Or Outpatient Surgeries) Are Services That Include Elective (Non-Emergency) Surgical Procedures Ranging From Minor To Major Operations, Where Patients Are Safely Sent Home Within The Same Day For Post-Operative Care

• Payments for these procedures are made to the accredited facility through All Case Rates• The case rate amount shall be deducted by the HCI from the member’s total bill, which shall include professional fees of attending physicians, prior to discharge• The case rate amount is inclusive of hospital charges and professional fees of attending physician• Documents needed: copy of Member Data Record and duly accomplished PhilHealth Claim Form 1• Where available: Accredited Ambulatory Surgical Clinics (ASCs)

2. Radiotherapy

• The case rate for radiotherapy using cobalt is P2,000 per session and P3,000 per session for linear accelerator

• Includes radiation treatment delivery using cobalt and linear accelator

• Claims for multiple sessions may be filed using one (1) claim form for both inpatient and outpatient radiation therapy

• May be availed of even as second case rate (full case rate amount)

• 45 days benefit limit: One session is equivalent to one day deduction from the 45 allowable days per year

• If procedure is done during confinement, only the total number of confinement days shall be deducted

• Exempted from Single Period of Confinement (SPC) rule (admissions and re-admissions due to same illness or procedure within 90-calendar day period)

• Where available: Accredited HCIs including Primary Care Facilities that are accredited for the said service

3. Hemodialysis

• The Case Rate for hemodialysis is P2,600 per session
• Covers both inpatient and outpatient procedures including emergency dialysis procedures for acute renal failure

• Claims for multiple sessions may be filed using one (1) claim form for both inpatient and outpatient hemodialysis

• May be availed of even as second case rate (full case rate amount)

• 90 days benefit limit: One session is equivalent to one day deduction from the 90 allowable days per year

• If procedure is done during confinement, only the total number of confinement days shall be deducted

• The procedure is exempted from Single Period of Confinement rule (admissions and re-admissions due to same illness or procedure within 90-calendar day period)• Where available: All Accredited HCIs – this benefit is no longer restricted to hospitals and free standing dialysis centers provided that the service is within their capability as provided for in the DOH license

4. Outpatient Blood Transfusion

• The case rate for outpatient blood transfusion is P3,640 (one or more units)• Includes Drugs & Medicine, X-ray, Lab & Others, Operating Room

• Covers outpatient blood transfusion only

• One day of transfusion of any blood or blood product, regardless of the number of bags, is equivalent to one session

• May be availed of as second case rate (full case rate amount)

• 45 days benefit limit: One session for each procedure is equivalent to one day deduction from the 45 allowable days per year Exempted from the SPC rule

• Where to avail: All Accredited HCIs

Para sa karagdagang kaalaman ukol sa kalusugan, sintomas at gamot, pwede mong bisitahin ang mga site na ito, anogamot.com, whatmedicine.info at gamotsabata.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *