July 19, 2024

Mga Parabula

Ang Parabula ay mga kwento na nagbibigay ng magagandang aral sa buhay. Karaniwan umiikot ang kwento sa mga natutunan na kagandahang asal sa Biblia.

Nang Magtampo ang Buwan (Buod ng Parabula)

Ang Parabulang Nang Magtampo ang Buwan ay nagsasalamin ng kahalagahan ng isang bagay sa iyo na makikita molang ang importansya ...

Ang Magandang Dilag at ang Kuba (Buod ng Parabula)

Ang Parabula ng Magandang Dilag at ang Kuba ay nagsasalamin ng pagsasakripisyo ng isang tao para sa kapakanan ng kanyang ...

Ang Pinakamaliit na Bato (Buod ng Parabula)

Ang Parabula ng Pinakamaliit na Bato ay nagsasalamin ng pagiging mapanghusga ng isang tao sa panlabas na kaanyuan ng mga ...

Talinghaga ng Pinagaling ni Jesus ang Sampung Ketongin (Buod ng Parabula)

Sa kuwento, may sampung lalaking may ketong sa kanilang katawan o tinatawag na "leprosy" sa Ingles, isang nakahahawang sakit na ...

Talinghaga ng Pagalingin ni Jesus and Isang Paralisado (Buod ng Parabula)

Mayroong isang kuwento sa Bibliya tungkol sa isang lalaking mayroong karamdaman sa pagkakabingi at pagkakapipi, at si Jesus ay gumaling ...

Parable of the Weeds (Buod ng Parabula)

Mayroong isang talinghaga tungkol sa mga Damo. Nagbabahagi ito ng kaalaman at aral sa buhay ng pagkakaroon ng masasamang bagay ...

Talinghaga ng Ginintuang Aral (Buod ng Parabula)

Maging mapang-unawa sa mga matatanda ang pinaka tema ng Talinghaga ng Ginintuang aral na ito. Darating kasi ang araw lahat ...

Ang Balyenang Naghangad (Buod ng Parabula)

Ang Parabula ng Balyenang Naghangad ay nagsasalamin sa kaugalian ng isang tao na di makuntento kung anong meron siya. Sa ...

Talinghaga ng Pariseo at Publikano (Buod ng Parabula)

Tinuturo sa atin na ang tunay na debosyon sa Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng ating panalangin, ayuno, at ...

Talinghaga ng Sampung Dalaga (Buod ng Parabula)

Ang parabula ng sampung dalaga ay nagtuturo sa atin na dapat tayong handang maghanda sa lahat ng pagkakataon sa buhay ...