May 19, 2024

Ang Magandang Dilag at ang Kuba (Buod ng Parabula)

Ang Parabula ng Magandang Dilag at ang Kuba ay nagsasalamin ng pagsasakripisyo ng isang tao para sa kapakanan ng kanyang minamahal. Tuluyan kayang magustuha ng Magandang dilag ang isang Pangit na Kuba na nanligaw sa kanya? Alamin sa Buod ng kwento ng Parabulang ito.

Image Source: Pinterest

Minsan may isang magandang dilag na sinusuyo ng halos lahat ng kalalakihan sa nayon.

Ngunit ang magandang dilag ay tila mapili o sadyang pihikan. Sa dinami-rami ng mga manliligaw nito’y wala pa ring mapili.

Ayon sa magandang dilag, hindi lang panlabas na anyo ang batayan nito sa pagpili ng lalaking mapapangasawa. Ang hinahangad nito ay isang lalaking mamahalin siya ng lubos.

Isang gabi, isang kuba ang umakyat sa kanya ng ligaw.

Nagtawanan ang ilang binata na nakasabay ng kuba sa panliligaw.

Batid ng mga ito na wala nang kapag-a-pag-asa ang kubang iyon sa pihikang dilag.

Nang makita nga ng magandang dilag ang kuba na nakatakdang manligaw sa kanya ay napailing ito.

Hindi man siya naghahangad ng masyadong guwapo, pero ang kubang ito ay sadyang nakaririmarim pagmasdan. Hirap itong lumakad at tunay na may kapangitan.

Hindi alam ng dilag kung papaano niya sasabihin sa kuba na wala na itong pag-asa sa kanya.

Ngunit nang mahalata iyon ng kuba ay bigla itong nagsalita. Naniniwala ka ba na ang bawat nilalang ay pinaglalaanan ng Diyos ng makakapareha sa buhay?

Tumango ang magandang dilag, dahil naniniwala siya doon. Sa katunayan, iyon ang hinihintay niyang dumating sa kanyang buhay. Ang lalaking kapareha ng kanyang kaluluwa.

Kung ganoon, hindi mo na ba ako natatandaan? ang biglang tanong ng kuba.

Nagtaka ang magandang dilag, Ha? Nagkita na ba tayo?

Kung sabagay, hindi kita masisisi. Hindi mo na nga ako makikilala pa…

Nasilip ng magandang dilag sa mga mata ng kuba ang kakaibang kalungkutan. Siya’y nahabag dito at nagsabing, Sige, isalaysay mo sa akin ang una nating pagkikita…

Bago pa lang tayo isinilang sa lupa, nagkita na tayo.  Parati tayong magkasama at maligayang-maligaya.  Hindi pa ganito ang itsura ko.  Hindi ako kuba at hindi ganito ang aking mukha.  Isang araw, tinawag tayo ng Anghel.  Oras na raw upang tayo’y isilang sa lupa.  Ngunit may mga pagbabago.  Ako raw ay mapupunta sa pamilyang dukha.  At ikaw ay mapupunta sa pamilyang may kaya sa buhay, ngunit kapalit niyon ay ang pagbabago ng iyong anyo.  Ikaw raw ay isisilang na isang kuba at pangit.

Anong ibig mong sabihin?

Nakiusap ako sa Anghel na sa akin na lang ibigay ang mapait na kapalaran.  Hindi ko matitiis na isilang kang ganito.  Ang sabi ko sa Anghel, kahit sa dukhang pamilya ako mapunta, kayo kong magsikap at umunlad.  At nang tanungin niya ako, papaano ang pangit kong itsura at pagiging kuba?  Hindi ko na raw mababago iyon.  Wala raw babaing magkakagusto sa akin.  Totoo iyon.  Pero malaki ang tiwala ko na matatagpuan kita.  At kapag naalala mo ang aking ginawa para sa iyo ay mamahalin mo rin ako.

Ganoon nga ang nangyari.  Dahil sa ikinuwento ng kuba sa magandang dilag, binigyan ito ng pagkakataon ng dilag na makapanligaw at mapatunayan ang pagmamahal nito.

At sa bandang huli nga, ang kuba pa ang umani ng matamis na oo ng magandang dilag.

Sila’y ikinasal at naging maligaya ng isa’t isa.

Iba pang buod ng Parabula:

Ang Pinakamaliit na Bato (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Pinagaling ni Jesus ang Sampung Ketongin (Buod ng Parabula)

Talinghaga ng Pagalingin ni Jesus and Isang Paralisado (Buod ng Parabula)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *